top of page

ANNA IETSWAART

Anna Ietswaart geeft taaltraining Nederlands als tweede taal en zakelijk Nederlands, ze schrijft, redigeert en fotografeert. Welke paden en zijpaden bewandelde ze daarvoor? 

Neerlandistiek

Na het VWO op het Amsterdamse Montessori Lyceum studeerde ik Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar specialiseerde ik me in de historische letterkunde en studeerde af op de semantiek van synoniemen voor het woord 'vertalen' in Middelnederlandse prologen. 

Tijdens mijn studie leverde ik als redacteur/verslaggever en fotograaf een maandelijkse bijdrage aan Babel, het faculteitsblad van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA, en nam een jaar achtereenvolgens de hoofd- en eindredactie van het blad voor mijn rekening.

Content management

Eenmaal afgestudeerd zette ik mijn bezigheden als tekstschrijver en redacteur voort. Voor een bureau voor communicatie in IT werkte ik als content manager op een Vlaams ministerie in Brussel. Hetzelfde werk deed ik daarna twee jaar voor het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg - inclusief de bouw en testfase van een nieuwe website, de huis-aan-huiskrant, het ondernemersblad en de interne communicatie. 

Via Zeeburg was het een kleine stap naar Amsterdam Kennisstad Cyburg. Hier werden innovatieve applicaties en scenario's getest in een real-life omgeving. Na 2004 deed ik veel opdrachten voor innovatieve projecten binnen de gemeente Amsterdam, zoals AmsterdamMail, Web-in-a-box en Atlas Amsterdam. Voor de Rabobank maakte ik in die jaren het ledenblad U-lokaal. Naast mijn freelance werk doceerde ik het vak Written Media aan studenten van de opleiding Interactieve Media van de Hogeschool van Amsterdam. 

Taaltraining

Na 20 jaar gewerkt te hebben als redacteur, wilde ik op een andere manier met taal bezig zijn. In 2014 begon ik als taaltrainer Nt1/Nt2 bij Van Dale/Language Partners. Tegelijkertijd volgde ik de Leergang Nt2 en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam en werd als gecertificeerd docent Nt2 opgenomen in het register van de Beroepsvereniging van Nt2-docenten. Andere taalscholen volgden, waaronder UvA-Talen, NL-training, Cartus, Nedles en Interlingua, evenals particuliere cursisten.

Tussen 2014 en 2016 nam ik in opdracht van de gemeente Rotterdam enkele honderden intakes af van inburgeraars en oudkomers in die stad in het kader van de Wet taaleis. In 2018 volgde ik de cursus voor beoordelaar Nt2 en ik werk nu voor het Cito als beoordelaar Staatsexamen I en II. 

Archeologie

Naast mijn werk volgde ik vanaf 2006 de bachelor Archeologie aan de Universiteit van Leiden. Ik koos de richting Prehistorie van het Nabije Oosten en liep stage bij opgravingen in Syrië (Sabi Abyad) en Egypte (Fayum). Door een samenwerking met de Koninklijke Academie voor de Kunsten kon ik de studie uitbreiden met een minor Fotografie. Ik studeerde af op de betekenis van de fotografie voor de archeologie. 

Erfgoedstudies

Na de bachelor Archeologie vertrok ik voor een jaar naar Engeland voor een master Cultural Heritage Studies aan het University College London. Ik liep stage bij Hampton Court en het Geoffrey Museum. Deze studie breidde ik uit met een traineeship Documentary Filmmaking bij het Museum of Londen en Oral History Recording bij de British Library. 

Voor UNESCO werkte ik mee aan een survey langs woonhuizen in werelderfgoedstad Bukhara, Oezbekistan. Op de vraag welke ethische, esthetische en financiële overwegingen de doorslag geven voor bewoners om het interieur in traditionele stijl te laten renoveren dan wel de woning te moderniseren, studeerde ik cum laude af. Een samenvatting van mijn bevindingen verscheen in Habitat. Vernacular Architecture for a Changing Planet (Thames & Hudson).  

Van Eesterenmuseum

Terug in Nederland was ik erg blij met de kans die ik kreeg als coördinator van de jaren 50 museumwoning van het Amsterdamse Van Eesterenmuseum. Naast het rondleiden van bezoekers, het opzetten van een registratiesysteem voor de collectie en het in ontvangst nemen van schenkingen; werkte ik mee aan het begeleidende boekje Goed wonen. Geschiedenis van een keurmerk. Voor het museum maakte ik verder verslagen van de Van Eesterengesprekken en werkte mee aan het ontwerp van de nieuwe website

Fotografie

Belangstelling voor fotografie, zowel passief als actief, loopt als een rode draad door mijn leven. In 2018 besloot ik daarom naast mijn werk Fotografie te gaan studeren aan de Koninklijke Academie in Den Haag. 

Bekijk mijn fotoseries van onder meer IranAlbanië, Oezbekistan, Georgië en Syrië op Flickr

ulokaal.jpg
bottom of page