ZAKELIJK
NEDERLANDS

Maak je vaker dt-fouten dan je zou willen? Hoe zat het ook alweer met hen en hun? En wat is er precies mis met 'hagelnieuw'? Heb je regelmatig het gevoel dat je niet bent toegerust op de schrijftaken die je moet leveren, dan is deze cursus voor jou.

Na 20 jaar gewerkt te hebben als redacteur, wilde ik op een andere manier met taal bezig zijn. Sinds 2014 geef ik trainingen schrijfvaardigheid voor moedertaalsprekers (en gevorderde tweedetaalleerders) van het Nederlands. Dit noem ik Zakelijk Nederlands

Inhoud

Ongeoefende schrijvers maken vaak te lange zinnen en gebruiken onnodig ingewikkelde constructies of formeel taalgebruik. Bijvoorbeeld constructies met 'welke' zijn nergens voor nodig, óók niet in een formele brief: Mijn ervaring in het onderwijs, welke ik heb opgedaan als docent... Schrijf liever De ervaring die ik opdeed als docent... 

In de cursus 'Zakelijk Nederlands' leer je foutloos Nederlands schrijven, heldere en concrete brieven componeren en leesbare stukken schrijven. De onderwerpen vullen elkaar zo aan dat ze samen een complete cursus vormen waarmee iedereen vanaf CEF-niveau B2 de puntjes op de i kan zetten. De cursus bestaat uit drie modules die samen of apart kunnen worden gevolgd. De modules zijn: 

  1. Spelling en grammatica (1 dag) 

  2. Zakelijke correspondentie (1 dag

  3. Leesbaar schrijven (2 dagen)

 

Spelling en grammatica

Je weet het ongeveer, maar niet precies. Wanneer eindigt het werkwoord op een -d, een -t of een -dt? Dat frissen we even op. Ook leer je waarom het niet de vergrootte foto is maar de vergrote fotoHun, hen en ze bezorgen je straks niet langer hoofdpijn. Andere onderwerpen die de revue passeren zijn veel voorkomende contaminaties (nachecken, zich bedenken); de tussen -n, -e, -en of -s (krentenbol, rechtszaak), vervoeging van Engelse leenwoorden (geappt, ingetapet), hoofdlettergebruik (Noordoost Groningen), leestekens en cijfers (21e-eeuwse of éénentwintigste-eeuwse muziek?). 

We werken vanuit praktijksituaties zodat duidelijk wordt waar de valkuilen van de cursist(en) liggen. De lesdag wordt afgesloten met een toets en een certificaat. 

Zakelijke correspondentie

De module Zakelijke correspondentie bestaat uit twee delen; eerst de regels voor standaardbrieven en daarna het vinden van de juiste aanspreekvorm voor de aanleiding en de doelgroep. Hoe speel je daar vakkundig op in en sla je qua toon de plank niet mis? Stoplappen en stijlmiddelen komen aan bod, evenals eenvoudige tips om je tekst leesbaarder en actiever te maken. De lesdag wordt afgesloten met een schrijfoefening en een certificaat. 

Leesbaar schrijven 

Een mail schrijven naar de school van je kind of een verslag maken van de personeelsdag. Sommige mensen draaien er hun hand niet voor om maar jou kost het heel veel tijd en moeite. Doe dan de cursus Leesbaar schrijven. Daarin leer je de juiste stijl te kiezen voor het medium, én die ook toe te passen. Je maakt geen of minder fouten en je weet nu ook waarom. Eindelijk schrijf je vol zelfvertrouwen die sollicitatiebrief. Schrijven wordt weer leuk! 

Maatwerk

Wat voor de één gesneden koek is, levert de ander hoofdbrekens op. Daarom stel ik deze cursus ook op maat samen voor specifieke doelgroepen. Om te beginnen stellen we samen vast waar je verbeterpunten liggen en wat je doelstelling is. Naast het leerdoel laat de docent zich bij samenstellen van de lesdag of cursus leiden door de leerstijl, leeftijd, de beschikbaarheid, eventueel de moedertaal en het ambitieniveau van de cursist(en).

Tarieven
Het tarief voor een training Zakelijk Nederlands is afhankelijk van een aantal variabelen; betreft het een individueel traject of een groep, vinden de lessen overdag plaats of 's avonds, via Skype of aan huis/in company. Neem vooral contact op voor meer informatie over tarieven en beschikbaarheid. 

06 - 1980 6540

Jacob van Lennepkade 412-d

1053 NN Amsterdam 

BTW 1315 95 842 B01 

KvK 343371480000 

NL88 ASNB 0709 1496 03

  • link naar Facebookpagina
  • link naar LinkedIn-profiel
  • link naar twitterprofiel